Yhteystiedot

KUSTANTAJA
Eepinen Oy
Pakilantie 98, 00670 Helsinki
P. 040 512 5105
www.eepinen.fi
info@eepinen.fi

Kirjan tekijä emeritusprofessori Mauri Åhlberg on perustanut sekä suomenkielisen että englanninkielisen Facebook (FB) -sivun tämän kirjasarjan aiheen edistämiseksi. Sivut ovat kaikkien nähtävillä. Ryhmissä keskitytään totuuden edistämiseen, omiin kokemuksiin ja tutkimuksiin perustuvan ymmärryksen lisäämiseen syötävistä luonnonkasveista. Syötäviä luonnonkasveja kutsutaan englanniksi nimellä Wild Edible Plants, lyhyesti WEP.

Suomenkielisen FB-sivun osoite on:
https://www.facebook.com/groups/Tosyluka/

Englanninkielisen ja samalla monikielisen FB-sivun osoite on:
https://www.facebook.com/groups/TaWEP/

Kirjoittajalle voi lähettää sähköpostitse tiedusteluja ja kommentteja sähköpostiosoitteseen: Truth.wep@gmail.com
Kirjoittaja pyrkii siihen, että tieteen hengen mukaisesti mahdollisimman suuri osa keskustelusta olisi julkista.
Mahdolliset tapaamispyynnöt, luentopyynnöt ja kurssipyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.